Beleggingen

Wat is beleggen? 

RAADHUIS ziet beleggen als het beheren van het vermogen dat niet onmiddellijk beschikbaar hoeft te zijn. Het doel van dat beheren is het behoud of de groei van uw vermogen. Er kan belegd worden in vastgoed, kunst, zeldzame voorwerpen en... beleggingen, zoals we die hier bedoelen. Wat het geheel van uw vermogen betreft kunt u terecht bij vermogensadvies.

Hoe beleggen?

Eerst wordt het bedrag bepaald dat kan belegd worden. Dat bedrag hangt af van regelmatige inkomsten en uitgaven, leeftijd, toekomstplannen,... Vervolgens peilen we uw verwachtingen, noden en mogelijkheden. Om dan na te gaan welke risico's u wil en kan nemen of welke zekerheden u wil inbouwen.

Op basis van dit alles worden de mogelijkheden besproken.

Mogelijke oplossingen

Beleggingen zijn onder andere spaar- en termijnrekeningen, die ondanks hun lage opbrengst nog steeds hun nut kunnen hebben.  We beschikken over een uitgelezen selectie aan goed presterende fondsen. We kunnen echter omzeggens elk fonds aanbieden, via ons beursplatform, waar u ook aandelen en obligaties kan verhandelen.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar kijken wij continu uit naar de beste beleggingsverzekeringen op de markt.  

Vanaf 250.000 EUR kan u intekenen bij AXA Private Management (APM). Ondertussen beheren wij één van de grootste portefeuilles bij APM. Niet omdat we gebonden zouden zijn, maar wel omdat AXA Private Management een unieke portefeuillebenadering met open architectuur heeft ontwikkeld, die werkt. Meer info hieronder.

AXA Private Management

AXA Private Management hanteert een overgedragen beheersmodel. In- en uitstap zijn op elk moment kosteloos.

Maak kennis met de 6 bouwstenen en de 6 mogelijke beleggersprofielen op AXA Private Management in de video hieronder:

Beleggen voor bedrijven

De liquide middelen in uw vennootschap kunnen ook belegd worden. Zo is  AXA Private Management ook voor vennootschappen een flexibele oplossing.  We zoeken beleggingen op maat, rekening houdende met enerzijds de beleggingshorizon en het risicoprofiel, en anderzijds ook met de geldende fiscale regels, zoals de notionele intrestaftrek, verlaagd tarief,...