Als zelfstandige extra fiscaal sparen voor je pensioen via de POZ

Bovenop het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is er een nieuwe, aanvullende optie tot sparen: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). De POZ laat zelfstandigen zonder vennootschap toe om een extra pensioenkapitaal op te bouwen, met onmiddellijke fiscale voordelen. 

Maak een afspraak en bekijk samen met ons je mogelijkheden: bel naar 050 38 39 40 of mail naar verzekeringen@raadhuis.be.

Het pensioensparen in België bestaat uit vier pijlers:

  1. Het wettelijk pensioen
  2. Het VAPZ, de IPT en de POZ
  3. Pensioensparen en langetermijnsparen
  4. Sparen zonder fiscaal voordeel

 

Eerste pijler: het wettelijk pensioen

De eerste pijler, het wettelijk pensioen, wordt via sociale bijdragen opgebouwd. Het bedrag dat hiermee opgebouwd wordt, is een stuk lager dan dat van een werknemer of ambtenaar. Om het pensioen van zelfstandigen op te trekken werd de tweede pijler in het leven geroepen.

Tweede pijler: VAPZ, IPT én nu ook POZ

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een manier voor zelfstandigen om een extra pensioen op te bouwen. Het bedrag dat gestort kan worden voor het VAPZ is gelimiteerd tot 8,17% van het netto belastbaar beroepsinkomen, waarbij 3187,04 euro het maximubedrag is in 2018.

Het totale bedrag dat gespaard kan worden door zelfstandigen in de eerste en tweede pijler is ongeveer gelijk aan het pensioen dat een loontrekkende opbouwt in de eerste pijler. Daarom kregen zelfstandigen met een vennootschap een extra mogelijheid tot fiscaal individueel pensioensparen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Tot nu toe bestond deze mogelijkheid niet voor zelfstandigen zonder vennootschap. Daar brengt de POZ verandering in.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is van toepassing op zelfstandigen met een eenmanszaak, beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandigen in bijberoep (die minstens de sociale bijdragen verschuldigd zijn van een zelfstandige in hoofdberoep), meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers.

Wat zijn de fiscale voordelen van de POZ? Er is een belastingvermindering van 30% (verhoogd met de gemeentebelasting) op de gestorte bedragen. Bij de uitbetaling ervan ligt de eindbelasting vast op 10%. Belangrijk hierbij is dat de 80%-regel niet overschreden wordt. Dat wil zeggen dat de som van de pijlers niet meer dan 80% van het gemiddelde beroepsinkomen van de voorbije drie jaar mag bedragen.

Derde en vierde pijler

Naast de eerste en tweede pijler kan nog gespaard worden via de derde en vierde pijler. In de derde pijler kan door pensioensparen of langetermijnsparen een aanvullend pensioen opgebouwd worden. Daarnaast is vrij sparen zonder fiscaal voordeel mogelijk in de vierde pijler door bijvoorbeeld spaarrekeningen, verzekeringsproducten, ...

Interessant? Contacteer ons! Wij geven je persoonlijk advies in jouw situatie.