CORONA: RAADHUIS blijft werken op volle kracht, maar voorziet slechts minimale bezetting in de kantoren.

 RAADHUIS blijft werken op volle kracht, maar voorziet slechts minimale bezetting in de kantoren.

Teneinde een verantwoord evenwicht te vinden tussen onze dienstverlening enerzijds en de volksgezondheid anderzijds, heeft RAADHUIS beslist gepaste maatregelen te nemen.

Er wordt – terecht - gevraagd om onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken en wij willen daar ook een kleine steen in bijdragen. Dit voor het bestwil van onze medewerkers,  onze klanten en  de maatschappij in het algemeen.  Het is duidelijk, hoe minder we elkaar de volgende dagen/weken tegenkomen, hoe minder snel dit virus zich kan verspreiden.

Wij zetten dan ook in op thuiswerk en vragen u daar in de mate van het mogelijke ook rekening mee te houden.

 

CONCREET:

RAADHUIS BOEKHOUDING EN FISCALITEIT:

 

Wij volgen alles op de voet over alle mogelijke compensaties, maatregelen en aanvragen in verband met de impact op uw onderneming door het nieuwe corona-virus.

De kans bestaat dat dit tijdelijke regime nog niet over zal zijn wanneer de documenten voor de BTW-aangiftes zullen binnen moeten komen. Wij houden u in dat geval op de hoogte over de te volgen procedures. Hou onze website en facebook in de gaten.

Contacteer ons bij voorkeur per mail: boekhouding@raadhuis.be
Voor dringende(re) zaken kunt u ons telefonisch bereiken op de volgende nummers:

Brugge: 050 611 770
Oostende: 059 80 27 29
Duinbergen: 050  51 54 07

 

Torhout: 050 21 15 94

Afspraken: wij stellen voor om enkel dringende afspraken te behouden en communicatie zoveel mogelijk per email en telefoon te laten doorgaan
Alle info op www.raadhuisgroep.be

 

RAADHUIS BANK EN VERZEKERINGEN:

Het loket is tot nader order enkel open in de voormiddag van 9u tot 12u30. 

Wat betreft onze andere activiteiten: wij kunnen heel wat zaken reeds digitaal en op afstand realiseren.  U hoeft dus niet per se naar het kantoor te komen om toch geholpen te worden.

Onze medewerkers kunnen van op afstand uw nieuwe verzekeringen opmaken, auto’s inschrijven, kredieten aanvragen en schadegevallen aangeven en dit alles kan door u ondertekend worden per email, sms of EID.  

Contacteer ons bij voorkeur via de gekende emailadressen, uw mail wordt binnen de 24 uur beantwoord:

bank@raadhuis.be
verzekeringen@raadhuis.be
schade@raadhuis.be
beleggingen@raadhuis.be

Voor dringende(re) zaken kunt u ons telefonisch bereiken op 050 38 39 40
Op afspraak: Enkel voor dringende en noodzakelijke kwesties.
Alle info op www.raadhuis.be

 

RAADHUIS LONEN EN ADMINSTRATIE

Wij houden uiteraard ook de vinger aan de pols voor wat de tewerkstelling van uw medewerkers betreft. 

Voor alle vragen en informatie kunt u terecht op lonen@raadhuis.be .
Voor dringende zaken kunt u ons telefonisch bereiken op 050 21 50 12.

 

Dank voor uw begrip. Hou u gezond en laat ons er helpen voor zorgen  dat we allen snel weer normaal kunnen werken/leven.

 

Het RAADHUIS Team