Aangekondigde controleacties door FOD Financiën

De FOD Financiën analyseert bepaalde signalen om te beslissen bij wie ze een controle gaat uitvoeren in 2016.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen particulieren en ondernemingen. 

Particulieren

Als particulier moet u met de volgende zaken rekening houden:

  • Is het bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden van toepassing op u?
  • Is uw recht op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong terecht?
  • Werden al uw beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, aangegeven?
  • Hebt u aangifte gedaan van al uw onroerende goederen, ook de buitenlandse?
  • Beschikt u over een fiscaal attest voor de gedane aftrek van giften?

Ondernemingen

Een controle kan gebeuren als:

  • De belastingaangifte niet werd ingediend.
  • De onderneming als schuldenaar van inkomsten niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 heeft ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd.
  • De onderneming een horecazaak uitbaat en niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken.
  • De onderneming, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet heeft nageleefd.
  • Er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan.

Bron: mededeling FOD Financiën, 14 april 2016, financiën.belgium.be.