Hoe de Viapass- kilometerheffing doorrekenen?

Op 1 april 2016 is België een tolland geworden voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton maximaal toegelaten massa. In principe moeten alle vrachtwagens die op de Belgische openbare weg rijden een steeds ingeschakelde On Board Unit aan boord hebben. Die factureert alleen de verreden kilometers op betalende tolwegen.

Deze heffing, waarvoor de vrachtvervoerders de wettelijke schuldenaar zijn, is bij uitstek een uitgave die beroepsgebonden is. De vraag stelt zich hoe de vrachtvervoerder, die de heffing aan zijn klanten wenst door te rekenen, de doorrekening op de factuur m.b.t. btw moet behandelen.

In principe is er ook btw verschuldigd op belastingen: zie artikel 26, lid 3 W.Btw (Belastingen, rechten en heffingen moeten eveneens in de maatstaf van heffing worden opgenomen.)

Dit betekent dus dat, wanneer een vervoerder (de eigenlijke schuldenaar van de kilometerheffing) deze heffing gaat doorrekenen naar zijn klanten, ook de kilometerheffing aan btw is onderworpen.

Er is echter wel een uitzondering: wanneer een kilometerheffing wordt aangerekend aan iemand die niet de schuldenaar van de heffing is en die heffing doorrekent naar de werkelijke schuldenaar, kan dit worden beschouwd als een voorschot in de zin van artikel 28, 5° W.Btw: ... tot de maatstaf van heffing behoort niet [...] : 5 de sommen voorgeschoten door de leverancier of de dienstverrichter voor uitgaven die hij ten name en voor rekening van zijn medecontractant heeft gedaan;

In dit geval moet de kilometerheffing bijgevolg in naam en voor rekening van de werkelijke schuldenaar worden gedaan, die vervolgens dezelfde som aanrekent aan zijn klant, de werkelijke schuldenaar van de kilometerheffing.

Met een voorbeeld zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat een douaneagentschap de kilometerheffing betaalt voor een klant-vervoerder en die dan voor hetzelfde bedrag doorrekent aan die klant: dan is de kilometerheffing vrij van btw bij toepassing van het vermelde artikel 28, 5° W.Btw.

Samengevat: doorrekening van de kilometerheffing, ongeacht de Vlaamse, Waalse of Brusselse, is onderworpen aan btw, tenzij het als een voorschot in de zin van artikel 28, 5° W.Btw kan worden beschouwd.