100% BTW aftrekbaar bij omgebouwde personenwagens

Voor de aankoop van voertuigen bestemd voor personenvervoer geldt er een beperking van 50% van de betaalde btw, volgens artikel 45. § 2, lid 1 W.Btw.

Een belastingplichtige had de geheelheid van de btw in aftrek gebracht met betrekking tot een voertuig (Toyota Landcruiser, vijfdeurs) omdat werd geoordeeld dat de beperking van 50 % niet van toepassing was vermits het voertuig werd omgebouwd tot een lichte vrachtwagen.

De Administratie heeft de aftrek van de bedoelde btw betwist.

Een arrest van het Hof van Cassatie bevestigt nu dat, wanneer een voertuig bestemd voor het vervoer van personen wordt omgebouwd tot een voertuig voor het vervoer van goederen, er volledige aftrek van btw mogelijk is als de ombouw definitief en onomkeerbaar is.

Bron: Cassatie, 4 februari 2016, rolnr. F14.0162.N.