Btw aftrekbaar bij aanbrengen publiciteit op wagen

Het aanbrengen van publiciteit (verf van een bepaalde kleur, de benaming of de firmanaam van een onderneming, of van reclameteksten) op een autovoertuig moet niet worden aangemerkt als een dienst met betrekking tot een dergelijk voertuig, maar als een dienst inzake publiciteit. Bijgevolg is de BTW-aftrek niet beperkt tot 50%.

Bijgevolg wordt de btw geheven van deze publicitaire uitgaven niet beoogd door de beperking van het recht op aftrek tot 50 % (artikel 45, § 2, eerste lid W.Btw).

Deze beslissing belet uiteraard niet dat de btw m.b.t. andere aan de wagen gerelateerde kosten (o.m. brandstofkosten) moet worden beperkt tot het gedeelte beroepsgebruik met een maximum van 50 % (ingevolge artikel 45, § 2 W.Btw en de Circulaire nr. 36/2015 van 23 november 2015).

Bron: Beslissing btw nr. E.T. 129.852 van 15 juni 2016; ©FOD Financiën, www.fisconetplus.be, 27 juni 2016.