Voorafbetaling belastingen: boetes en bonussen verdubbelen - Oplossing via krediet

Vanaf volgend jaar gaat de boete voor zelfstandigen en bedrijven, die geen of niet voldoende voorafbetalingen verrichten op hun inkomstenbelasting, fiks de hoogte in. De staat verdubbelt ze namelijk om zo meer voorafbetalingen binnen te krijgen. Maar niet alleen de boete gaat omhoog, ook de bonus voor voldoende voorafbetalingen stijgt evenredig. Vestzak-broekzakoperatie? Toch niet, want de impact voor de cashflow van een onderneming kan best groot zijn.

Meer voorafbetalingen door zwaardere boetes

Zelfstandigen en ondernemingen hadden eigenlijk nog maar weinig reden om voorafbetalingen op hun inkomstenbelasting te doen. Dat komt door het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De boete voor onvoldoende voorafbetalingen wordt namelijk berekend op basis van het rentetarief van de ECB, afgerond naar de lagere eenheid en vermenigvuldigd met 2,25. Al sinds 2013 staat die rente onder de 1%. Als we dus de rente afronden naar de lagere eenheid, komen we uit op 0, of … geen boete.

In de voorbije jaren heeft de regering daarom telkens een percentage vastgelegd om zware liquiditeitsproblemen te voorkomen. In 2014 was dat 0,75%, en daarna 0,5%. Maar dat bleek een pleister op een houten been: in juni 2016 werd nog geen 40% van de vooropgestelde voorafbetalingen opgehaald, wat overeenkomt met een gat van ongeveer 600 miljoen euro.

De regering heeft nu beslist dat het referentietarief niet lager kan zijn dan 1 %, waardoor het percentage van de boete voor onvoldoende voorafbetalingen ineens stijgt van 1,125 tot 2,25%. En dat moet zelfstandigen en kleine ondernemingen ertoe aanzetten om meer vooraf te betalen.

Het logische gevolg: ook hogere bonussen

Als zelfstandigen en ondernemingen daar ook op ingaan en overgaan tot de voorafbetaling van hun belastingen, dan staan daar ook hogere bonussen tegenover. Net zoals vroeger, neemt het percentage van de bonus af over de 4 kwartalen. Het gemiddelde percentage moet immers overeenkomen met het percentage van de boete. Wie vóór april 2017 zijn belastingen vooraf betaalt, krijgt een bonus van 3% in plaats van 1,5%.

Dat is interessant wanneer u als zelfstandige of ondernemer genoeg geld in kas hebt. Al zult u wat geduld moeten hebben voor u die maximale bonus ontvangt: uw inkomsten moet u immers pas aangeven in juni 2018 (en nog later wanneer uw boekhouder de aangifte voor u doet). De afrekening volgt nog een paar maanden later, dus op zijn vroegst tegen eind 2018.

Een kwestie van rekenen en berekenen

De algemene verwachting is dat door de hogere boete meer zelfstandigen en ondernemingen vanaf 2017 zullen overgaan tot voorafbetaling. Al kunt u ook oordelen dat het beter is om met dat geld uw zaak draaiende te houden.

Of u kunt ervoor opteren om de voorafbetaling van uw belasting te financieren. Dan hoeft u uw eigen middelen niet aan te spreken, uw bank regelt de volledige voorafbetaling voor u en de intresten zijn fiscaal aftrekbaar.

TIP: als u een belastingkrediet afsluit voor de voorafbetaling van april 2017 en dit al begint terug te betalen in januari, dan is de intrestvoet op het krediet het voordeligst. En u bent zeker van de hoogste belastingbonus.