Afschaffing BTW - voorschotten

Vanaf 1 april 2017 is de betaling van de btw-voorschotten voor kwartaalaangevers niet langer verplicht. Echter blijft het decembervoorschot wel verplicht, zodat maand- en kwartaalaangevers gelijk behandeld blijven. Uiterlijk op 24 december van elk kalenderjaar is een voorschot op de handelingen van het vierde kwartaal verplicht.

Het te betalen saldo moet gelijk zijn aan:

  • de btw dat hij verschuldigd is over de periode van 1 oktober tot en met 20 december ofwel
  • de btw die hij moet betalen voor het derde kwartaal

De belastingplichtige kiest zelf of hij zijn voorschot berekent volgens de eerste dan wel de tweede methode.

Als blijkt dat er een btw-tegoed is na de toepassing van de gekozen methode, vervalt de verplichting opnieuw tot betalen van het decembervoorschot.

Deze afschaffing kadert in de verder vereenvoudiging van de btw-regelgeving. Er zullen dus geen intresten en boetes meer opgelegd kunnen worden bij niet betaling van voorschotten. Het blijft steeds toegelaten om vrijwillige betalingen uit te voeren tijdens een lopend kwartaal.