Loon uitbetalen in cash niet meer mogelijk

Sinds 1 oktober 2016 zijn werkgevers verplicht om lonen digitaal te betalen en niet langer in cash.

Er werden enkel nog uitzonderingen toegestaan in bepaalde sectoren, zoals in de horeca- en de bakkerijsector.  De uitzondering was enkel geldig indien er een expliciet sectoraal akkoord was of zolang er een procedure liep om een uitzondering te verkrijgen. Voor zowel de horeca – als voor de bakkerijsector zijn deze uitzonderingen verworpen. 

De manier van uitbetaling van het loon is in het arbeidsreglement beschreven. Het is daarom belangrijk om het arbeidsreglement aan te passen indien de betalingswijze verandert (van cash naar giraal geld).

Indien het loon toch in cash wordt uitbetaald, wordt dit gezien als niet uitbetaald. Zorg daarom dat u de bankrekening van uw werknemers kent om correct uit te betalen.