Roerende voorheffing

De eindejaarswetten van 2015 en de taxshift hebben tal van wijzigingen aangebracht in het fiscale landschap.

Op het vlak van de roerende voorheffing heeft de regering beslist het basistarief op te trekken van 25% naar 27%. Dit tarief zal o.a. van toepassing zijn op intresten van obligaties, kasbons, termijnrekeningen,…, alsook op dividenden van aandelen. De liquidatiebonus bij vereffening van een vennootschap wordt door deze maatregel eveneens opgetrokken naar 27% voor reserves die niet werden vastgeklikt of opgenomen in de liquidatiereserves.

In het kader van de interne vereffening en de liquidatiereserve wordt het tarief van 15% opgetrokken naar 17%.

Het tarief van 15% blijft nog gehandhaafd voor:

  • de Leterme-bons;
  • het excedentair gedeelte van intresten van gereglementeerde spaarboekje boven het vrijgestelde gedeelte ( 1.880,00 € );
  • dividenden van kmo’s in het kader van het stelsel VVPRbis;
  • Auteursrechten belast in de personenbelasting