Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Vanaf 1 januari 2016 werd het omzetcijfer voor de toepassing van de BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro.

De BTW vrijstelling ontheft de belastingplichtige gedeeltelijk van fiscale en administratieve verplichtingen, zoals het aanrekenen van BTW aan zijn klanten, het indienen van periodieke BTW aangiften, etc…

Deze regeling is optioneel. Wie kan genieten van deze regeling?

De kleine onderneming kan om het even welke juridische vorm hebben:

  • natuurlijk persoon
  • personenvennootschap
  • kapitaalvennootschap
  • vereniging
  • openbare instelling

Vanaf welk ogenblik kunnen ondernemingen de nieuwe vrijstellingsregeling genieten?

Vanaf 1 juli 2016

De onderneming die in de loop van 2015 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 25.000 euro, exclusief btw, kan vóór 1 juni 2016 ervoor opteren om te genieten van de vrijstellingsregeling met ingang van 1 juli 2016.

 Vanaf 1 januari 2017

De onderneming kan in de loop van het laatste kwartaal van 2016, maar vóór 15 december 2016, de overgang vragen naar de vrijstellingsregeling met ingang van 1 januari 2017.