Nieuwe Vlaamse woonbonus vanaf 2016

In het kader van de uitvoering van de zesde staatshervorming kregen de gewesten de exclusieve bevoegdheid om fiscale voordelen toe te kennen voor uitgaven  die betrekking hebben op het verwerven of behouden van de eigen woning.

Ook voor leningen afgesloten vanaf 2016 wijzigt Vlaanderen opnieuw de woonbonus. Tot 31.12.2015 werd de Vlaamse woonbonus enkel toegekend voor de eigen en enige woning.

Vanaf 2016 vervalt de voorwaarde enige woning. Zolang de woning wordt betrokken door de kredietnemer(s) op het moment van de betaling van de leningsuitgaven, valt de lening onder het toepassingsgebied van de nieuwe woonbonus.

Zodoende ontstaan er drie Vlaamse woonbonussytemen:

*De Vlaamse woonbonus voor leningen afgesloten vanaf 2005 tot 31.12.2014

2.280,00 € basisbedrag + 760,00  € eerste 10j + 80,00 € 3 of meer kinderen ten laste.

Voorwaarde toekenning 760,00 € en 80,00 € => de woning blijft enige woning

Belastingvermindering tegen het marginaal belastingtarief ( 30% - 50% ) per kredietnemer en afhankelijk van zijn inkomen.

 

*De Vlaamse woonbonus voor leningen afgesloten in 2015

1.520,00 € basisbedrag + 760,00 € eerste 10j + 80,00 € 3 of meer kinderen ten laste.

Voorwaarde toekenning 760,00 € en 80,00 € => de woning blijft de enige woning

Belastingvermindering tegen 40% per kredietnemer

 

*De Vlaamse woonbonus voor leningen vanaf 2016

De voordelen en bedragen zijn gelijk aan die waarop leningen gesloten in 2015 recht geven.

Het toepassingsgebied van de Vlaamse Woonbonus voor de toekenning van het basisbedrag 1.520,00 € wordt verruimd tot elke eigen woning. De voorwaarde enige woning verdwijnt.