Bescherming eigen woning

De verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Indien u een zelfstandige activiteit uitoefent als eenmanszaak, in hoofdberoep of in bijberoep, dan is de onbeperkte aansprakelijkheid voor schulden en in geval van risicovolle verrichtingen, vaak een rem op de groei en ontwikkeling van uw onderneming. Bij eenmanszaken vormen het privévermogen en het beroepsvermogen één geheel.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u echter uw privéwoning veilig stellen voor schuldeisers. Zowel handelaren als beoefenaars van vrije beroepen kunnen van deze bescherming genieten. Ook zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen kunnen dergelijke verklaring laten opmaken.

De verklaring van onbeslagbaarheid beschermt u niet tegen alle schulden. Enkel beroepsschulden vallen onder de bescherming, De verklaring zal eveneens van weinig nut blijken in gevallen van fraude of misdrijven. Bovendien moet het gaan om schulden die werden gemaakt NA de opmaak van de notariële akte van onbeslagbaarheid.

Enkel de woning waarin de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats heeft, en waarvan hij eigenaar, mede-eigenaar of vruchtgebruiker is, kan worden beschermd.

Indien de hoofdverblijfplaats niet uitsluitend wordt gebruikt voor privédoeleinden, maar ook de plaats is waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, zal van de totale woningoppervlakte enkel de oppervlakte bestemd voor beroepsdoeleinden vatbaar zijn voor beslag. Indien de beroepsoppervlakte kleiner is dan 30% van de totale oppervlakte, is de volledige woning onbeslagbaar.

Een belangrijk nadeel verbonden aan de verklaring is dat kredietverstrekkers van professionele kredieten minder geneigd zullen zijn om leningen te verstrekken, gezien de woning niet kan deel uitmaken van de waarborgen die de kredietverstrekker gebruikelijk wenst te bekomen. U zal dus andere waarborgen dienen te verstrekken aan uw bank.

De verklaring vervalt bij het overlijden van de zelfstandige, of wanneer hij zijn beroepsstatuut wijzigt naar werknemer of ambtenaar.

Om van deze regeling te kunnen genieten moet de zelfstandige de verklaring van onbeslagbaarheid laten opmaken door een notaris.