Heeft u een keuzebeding in uw huwelijkscontract?

Wie trouwt, en vooraf niet naar de notaris stapt om een huwelijkscontract op te stellen, is sowieso gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. De meeste Belgen opteren nog steeds voor dit stelsel.

Dit stelsel wordt gekenmerkt door twee soorten vermogens:

*Het eigen vermogen: Dit vermogen bevat wat men reeds bezat voor het huwelijk en wat men tijdens het huwelijk erft of wat geschonken wordt.

*Het gemeenschappelijk vermogen: Dit vermogen wordt gevormd door de beroepsinkomsten van de echtgenoten, beleggingen, aanschaffingen en bevat alles waarvan men niet kan aantonen dat het eigen is.

Wanneer het echtpaar kinderen heeft, en één van beide echtgenoten overlijdt, gaat in de regel een belangrijk deel van het gemeenschappelijk vermogen naar de kinderen en behoudt de langstlevende slechts een gedeelte van het opgebouwde vermogen.

Dit kan echter worden voorkomen door een huwelijkscontract met keuzebeding aan te gaan. Ook echtparen die reeds een huwelijkscontract afsloten raden wij aan na te gaan of het keuzebeding nog steeds up to date is.

In nogal wat gevallen is een aanpassing van het oude huwelijkscontract wenselijk.

Sommigen hebben geen probleem met het feit dat kinderen plots naakte eigenaar of gedeeltelijk volle eigenaar worden van een deel van het vermogen. In bepaalde situaties kan het echter voorkomen dat er met kinderen zal moeten onderhandeld worden of is de verstandhouding tussen hen en de overlevende vertroebeld.        

Het keuzebeding laat echtparen toe overeen te komen dat de langstlevende bij het overlijden van de eerst stervende zal kiezen en beslissen hoe het gemeenschappelijk vermogen wordt verdeeld. Hij of zij kan beslissingen nemen binnen een vastgelegde tijdspanne, rekening houdende met de fiscale aspecten en gezinssituatie.

De opmaak van een testament kan een alternatief bieden, maar er dient opgemerkt te worden dat een testament steeds herroepbaar is door hij of zij die het opgemaakt heeft. Het voordeel van te opteren voor een keuzebeding is dat moeilijke beslissingen genomen worden op het ogenblik dat er moet verdeeld worden, in plaats van geruime tijd ervoor.

In het huwelijkscontract waarin dergelijk beding wordt opgenomen, zullen de bepalingen accuraat en gedetailleerd tot stand komen in nauw overleg met uw fiscale raadgever of notaris.

De procedure en kostprijs van de notariële akte is beperkt.