Over Ons

RAADHUIS is de gemeenschappelijke naam van een groep onafhankelijke bedrijven, die onder hetzelfde dak een waaier van complementaire diensten aanbieden. Zo maakt RAADHUIS de toegang tot haar verschillende specialiteiten voor de klant gemakkelijker, zodat die een completer, correcter en gespecialiseerder advies krijgt.  

De verschillende diensten worden volledig los van elkaar voorgesteld en er kan in alle vrijheid voor elke dienst afzonderlijk worden geopteerd, zonder beperkingen of financiële stimuli om alle diensten bij RAADHUIS te nemen. De kwaliteit van onze dienstverlening is niet afhankelijk van het aantal diensten waarvoor men op RAADHUIS wenst beroep te doen, noch van het al dan niet beroep doen op andere dienstverleners in dezelfde sectoren als waar RAADHUIS in actief is.

Meer info over onze missie en visie vindt u hier.

De bedrijven die deel uitmaken van RAADHUIS zijn momenteel:

DELASSUR BVBA

diensten: VERZEKERINGEN
maatschappelijke zetel: Torhoutse Steenweg 272 - 8200 Brugge
RPR: BE 0476.255.548 - FSMA: 49344 A

QUADRIFIN BVBA

diensten: BANK & VERZEKERINGEN
maatschappelijke zetel: Torhoutse Steenweg 272 - 8200 Brugge
RPR: BE 0826.869.273 - FSMA: 107365 AcB

VERZEKERINGSSERVICE DEMARE BVBA

diensten: VERZEKERINGEN
maatschappelijke zetel: Torhoutse Steenweg 272 - 8200 Brugge
RPR: BE 0454.770.444 - FSMA: 20175 A