Vermogensadvies

Een totaalaanpak voor uw vermogen

RAADHUIS houdt rekening met alle aspecten wanneer het uw vermogen aanbelangt. Wij kijken niet enkel naar het mogelijke rendement of de risico's, maar houden tegelijkertijd rekening met de fiscale en juridische aspecten van de mogelijke oplossingen en de bescherming van uw vermogen. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Een plan start met een behoeftenanalyse.  Wat verwacht u van ons en van uw bezittingen? Vervolgens brengen wij uw vermogen in kaart, zowel roerend als onroerend. Dit overzicht wordt geanalyseerd door verschillende specialisten, waaronder een beleggingsspecialist, een financial planner en een fiscalist. Uit die analyse en de toetsing aan uw beleggersprofiel volgen adviezen.  We voorzien in periodieke opvolging en we bieden u ook vrijblijvend oplossingen aan. 

Vermogensbeheer? Vermogensplanning!

Wij zijn geen vermogensbeheerders, we doen meer dan dat.  Wij adviseren en begeleiden u tot bij de geschikte beheerders.  Wij plannen. Wij adviseren in functie van uw verschillenden levensfasen en over verschillende generaties.

Meer info?

Contacteer ons voor meer info over onze aanpak, mogelijkheden en tarieven.